ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRY

1388059555/2700

CELKEM VYBRÁNO

5.261.154 Kč

Rozezněme společně naši katedrálu!

VPO_logo_basic_white-1

Ostravskou katedrálu Božského spasitele čeká velká změna. Hlavní chrám ostravsko-opavské diecéze získá prvotřídní varhany, na které čeká už od své výstavby v 80. letech 19. století. Příběh samotného nástroje, varhan, je neobyčejný.

Více se můžete dozvědět zde.

Pomozte nám naplnit katedrálu tóny! Náklady na přestavbu nástroje a úpravu pro katedrálu nejsou malé. Aby varhany nejen dobře a spolehlivě hrály, ale i výtvarně souzněly s interiérem, bude varhanní stroj umístěn do částečně dochované a z větší části rekonstruované novorenesanční varhanní skříně, kterou pro ostravskou katedrálu navrhl v 19. století vídeňský architekt Max von Ferstel.

Díky vaší podpoře a pomoci můžeme pro hlavní katolický chrám v Ostravě i v celé diecézi, významnou památku a ostravskou dominantu, zařídit nástroj, který ocení současné i příští generace. 

Pomozte nám, odměnou nám bude jedinečná hudba v naší katedrále!

PODPOŘTE NÁS

VARHANY PRO OSTRAVU

Podpořte projekt pořízení nových katedrálních varhan jednorázovým darem. Stačí naskenovat QR kód ve Vaší bankovní aplikaci v telefonu. Tento projekt lze také podpořit adopcí jednotlivých varhanních píšťal.

QR-kod-varhany-ostrava

ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY

1388059555/2700

Děkujeme srdečně všem dárcům.