ADOPCE PÍŠŤAL

VARHANY PRO OSTRAVU

JAK ADOPTOVAT PÍŠŤALU?

Tabulka níže znázorňuje rozmístění varhanních píšťal do pěti varhanních strojů. Jednotlivé stroje jsou ucelené části varhan vybavené vlastními rejstříky a ovládané varhaníkem z vlastní klaviatury pro hru rukama či pedálnice pro hru nohama. Varhany budou mít čtyři manuály – I. manuál je Hlavní stroj varhan, ze II. manuálu se ovládá stroj Positivu, III. manuál rozeznívá rejstříky Žaluziového stroje, IV. manuál je Sólový stroj, pátý stroj ovládá varhaník z pedálové klavitury.

Každý řádek v jednotlivém varhanním stroji představuje jeden varhanní rejstřík.

Jeden rejstřík se sestává z řady píštal stejného zvukového charakteru seřazených v tabulce od největší, nejhlouběji znějící píšťaly – v tabulce umístěné zcela vlevo, až po nejmenší píšťalu, která vydává nejvyšší tón – v tabulce umístěné vpravo.

Jednotlivé rejstříky se od sebe odlišují svým zvukovým charakterem, především silou a barvou tónu v závislosti na materiálu, konstrukci a menzuře – tj. několika desítkách dalších parametrů píšťal daného rejstříku. Číslo za názvem rejstříku značí jeho polohu – to znamená v jaké výšce píšťaly daného rejstříku znějí. Tato výška se udává tradičně ve stopách. Čím vyšší číslo, tím hlouběji píšťaly daného rejstříku zní.

Každé políčko v tabulce tedy reprezentuje jednu konkrétní píšťalu, které jsou rozděleny do cenových hladin podle své přibližné velikosti a náročnosti na výrobu a ozvučení.

Přispět na pořízení píšťal můžete v těchto cenových hladinách:
1 000 Kč; 2 000 Kč; 3 000 Kč; 6 000 Kč; 14 000 Kč; 20 000 Kč; 30 000 Kč; 100 000 Kč.

Kliknutím na konkrétní píšťalu, která je vyobrazená v podobě plného kolečka, se Vám objeví její základní charakteristika. Klepnutím na tlačítko Adoptovat píšťalu se zobrazí formulář, po jehož vyplnění Vám bude zaslán potvrzovací e-mail s informacemi k platbě.

Na tomto místě pro vás připravujeme a v nejbližší době spustíme adopci píšťal.

Budete mít možnost adoptovat konkrétní píšťalu nových varhan a získat darovací certifikát nebo dokonce malou varhanní píšťalu jako poděkování za váš dar.

VPO_logo_basic_golden