HISTORIA ORGANÓW

VARHANY PRO OSTRAVU

Uczyńmy naszą katedrę pierścieniem razem!

Ostrawską katedrę Boskiego Zbawiciela czekają wielkie zmiany. Główny kościół diecezji ostrawsko-opawskiej otrzyma pierwszorzędne organy, na które czekał od czasu swojej budowy w latach 80-tych XIX wieku. Historia samego instrumentu, organów, jest niezwykła.


Organy zostały pierwotnie zbudowane w 1981 roku dla Pałacu Kultury w Pradze i miały 87 rejestrów (szeregów piszczałek). Państwo nie szczędziło wydatków i zamawiało najlepsze części z zagranicy. Według organologów jest to najlepszy instrument stworzony w Czechosłowacji w tamtym czasie. W Sali Kongresowej Komunistycznej Partii Czechosłowacji organy towarzyszyły kongresom partyjnym. Po 1989 roku stały się jednak zbędne. Przejęła je Filharmonia Ostrawska im. Janáčka i wykorzystywała w Domu Kultury w Ostrawie. Dziś jednak, w związku z planowaną budową nowej sali koncertowej dla filharmonii, ponownie pojawiło się pytanie, co stanie się z najwyższej jakości instrumentem. Pojawiła się również opcja demontażu instrumentu i jego sprzedaży, ponieważ nie nadaje się on do wielu pomieszczeń – na szczęście tak się nie stało!


Pojawił się pomysł przeniesienia instrumentu do ostrawskiej katedry. Instrument sprowadzony z Niemiec w latach 90. jest tam obecnie używany do nabożeństw i koncertów. Niestety ich brzmienie jest niewystarczające dla monumentalnej przestrzeni katedry (drugiego co do wielkości kościoła na Morawach). Niemniej jednak istniejące organy z katedry będą nadal służyć dzięki ich sprzedaży do mniejszego kościoła.

Pomóż nam wypełnić katedrę dźwiękami! Koszt przebudowy instrumentu i dostosowania go do potrzeb katedry nie jest mały. Aby organy nie tylko dobrze i niezawodnie grały, ale także harmonizowały z wnętrzem, zostaną umieszczone w częściowo zachowanej i w dużej mierze zrekonstruowanej neorenesansowej szafie organowej zaprojektowanej dla ostrawskiej katedry w XIX wieku przez wiedeńskiego architekta Maxa von Ferstela. Dzięki Państwa wsparciu i pomocy możemy zapewnić instrument dla głównego kościoła katolickiego w Ostrawie i całej diecezji, ważnego zabytku i punktu orientacyjnego Ostrawy, który zostanie doceniony przez obecne i przyszłe pokolenia.

Możesz wesprzeć ten wyjątkowy projekt w województwie morawsko-śląskim dowolną kwotą na konto zbiórki publicznej: 1388059555/2700. Pomóż nam, naszą nagrodą będzie wyjątkowa muzyka w naszej katedrze!