KONTAKT

VARHANY PRO OSTRAVU
VPO_logo_basic_black-1

Parafia Morawska Ostrawa

Mons. Jan Plaček, proboszcz (jplacek@doo.cz)

Koordynator kampanii pozyskiwania funduszy

Lenka Sládková, (varhany@doo.cz)

Kontakt dla mediów

Mgr. Ondřej Elbel, MSc., Rzecznik biskupstwa ostrawsko-opawskiego (oelbel@doo.cz, +420 604 765 840)

Organolog diecezjalny

Bc. Jiří Krátký,  (jkratky@doo.cz)