PŘÍBĚH VARHAN

VARHANY PRO OSTRAVU

Rozezněme společně naši katedrálu!

Ostravskou katedrálu Božského Spasitele čeká velká změna. Hlavní chrám ostravsko-opavské diecéze získá prvotřídní varhany, na které čeká už od své výstavby v 80. letech 19. století. Příběh samotného nástroje, varhan, je neobyčejný.

Původně varhany vznikly v roce 1981 pro Palác kultury v Praze a měly 87 rejstříků (řad píšťal). Stát na nich nešetřil a objednal ze zahraničí ty nejlepší díly. Podle organologů se jedná o nejkvalitnější nástroj, který v Československu v té době vznikl. Ve Sjezdovém sále KSČ varhany doprovázely stranické sjezdy. Po roce 1989 se ale staly přebytečnými. Přišlo ovšem jejich slavnější, užitečnější období: „Ujala“ se jich Janáčkova filharmonie Ostrava, která varhany využila v Domě kultury města Ostravy. Dnes, vzhledem k plánované výstavbě nové koncertní síně pro filharmonii, ale znovu vyvstala otázka, co bude se špičkovým nástrojem dál. Ve hře byla i varianta nástroj rozebrat a rozprodat, do málokterého prostoru se totiž hodí – naštěstí se to nestalo!

Objevila se myšlenka na další stěhování nástroje, a to do ostravské katedrály. Při bohoslužbách a koncertech tam aktuálně slouží nástroj přivezený z Německa v 90. letech. Pro monumentální prostor katedrály (druhý největší chrám na Moravě) je jejich zvuk bohužel nedostačující. I tak ale budou stávající varhany z katedrály sloužit dál díky prodeji do menšího kostela.

Pomozte nám naplnit katedrálu tóny! Náklady na přestavbu nástroje a úpravu pro katedrálu nejsou malé. A aby varhany nejen dobře a spolehlivě hrály, ale i výtvarně souzněly s interiérem, bude varhanní stroj umístěn do částečně dochované a z větší části rekonstruované novorenesanční varhanní skříně, kterou pro ostravskou katedrálu navrhl v 19. století vídeňský architekt Max von Ferstel. Díky vaší podpoře a pomoci můžeme pro hlavní katolický chrám v Ostravě i v celé diecézi, významnou památku a ostravskou dominantu, zařídit nástroj, který ocení současné i příští generace.

Přispět na tento jedinečný projekt v Moravskoslezském kraji můžete jakoukoliv částkou na účet veřejné sbírky: 1388059555/2700. Pomozte nám, odměnou nám bude jedinečná hudba v naší katedrále!

Dispozice nových varhan

Předběžnou dispozici varhan, která se ještě může měnit, si můžete prohlédnout na následujícím schématu.