Velká věc se v katedrále chystá…

  • Rubriky příspěvkuAktuality

Ostrava – Přijměte naše vřelé pozvání do katedrály Božského Spasitele v Ostravě na tento výjimečný varhanní  koncert, kterým našim varhanám vzdáme hold za jejich 25 let neutuchající služby.

Tyto varhany byly svědky mnoha okamžiků v dějinách  i životě farnosti a svou hudbou dotvářely kolorit bohoslužeb v ostravské katedrále. Ale než je nahradíme varhanami novými, chceme se s nimi náležitě rozloučit a za tuto jejich službu jim poděkovat ve velkém a slavnostním duchu. 

Kdy? 7. dubna 2024 v 16:00 hod. 

Kde? V katedrále Božského Spasitele v Ostravě, nám. Msgre. Šrámka 4 

Vstupné dobrovolné – bude použito na výstavbu nových varhan 

Nenechte si ujít tento neopakovatelný zážitek, na který vás srdečně zve Mons. Martin David – biskup ostravsko-opavský, a Mons. Jan Plaček – farář farnosti Moravská Ostrava. Přijďte se zaposlouchat do posledních tónů varhan a společně s námi oslavit novou etapu života farnosti a celé diecéze.

Přijďte i vy využít poslední možnosti slyšet líbivé tóny těchto varhan, které byly svědky dědictví naší ostravské katedrály po mnoho let věrné služby, a kterým chceme za jejich službu poděkovat  a rozloučit se s nimi. 

Těšíme se na vás.