VIDEO: Jak se stěhovaly varhany z katedrály

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Prázdný kůr ostravské katedrály. Foto: Tomáš Anderka

V první půli dubna prožila katedrála velké stěhování. Nejprve varhanáři rozebrali nástroj na kůru, pak jednotlivé části varhan opatrně přesunuli do přízemí katedrály, a nakonec je přemístili do nákladních aut. Dosavadní katedrální varhany jsou již v rukou nového vlastníka – farnosti Košice-Juh, kde se rozezní v druhé polovině letošního roku. Prodej varhan vynesl farnosti Moravská Ostrava 1,125 mil. Kč, které pomohou s realizací Varhan pro Ostravu – tedy nových varhan pro ostravskou katedrálu.