Zajistěte si darovací certifikát pro své blízké do 14. prosince

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Ostrava – Staňte se spolu se svými blízkými součástí příběhu největších ostravských varhan. Každá adopce píšťaly nás posouvá blíže k cíli – zařídit naší katedrále prvotřídní varhany.

Maketu dárkové píšťaly Varhan pro Ostravu dostanete, když přispějete alespoň 5 tisíc Kč. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Ostravská katedrála Božského Spasitele je hlavním katolickým chrámem města i celé diecéze. Po 140 letech od vzniku by se mohla konečně dočkat varhan, které svým zvukem příjemně naplní její monumentální prostor. Takové varhany zrovna kvůli chystanému stěhování prodávala Janáčkova filharmonie Ostrava a farnost se rozhodla je pořídit. Díky tomu totiž prvotřídní nástroj zůstane v Ostravě.

„Ostrava se díky varhanám v kostele sv. Václava, chystaným varhanám v Ostravě-Zábřehu a katedrále postupně dostává na varhanářskou mapu České republiky. Dosud totiž byla trochu ve stínu jiných měst,“ dává diecézní organolog Jiří Krátký chystanou výměnu varhan v katedrále do širších souvislostí.

Příběh Varhan pro Ostravu je neobyčejný, protože za svůj poměrně krátký život vystřídaly již dva velké prostory. Nejprve to byl Sjezdový sál Paláce kultury v Praze, kam nástroj nechala vybudovat Komunistická strana Československa. Po sametové revoluci nástroj odkoupila Janáčkova filharmonie a varhany dobře sloužily při koncertech v Domě kultury města Ostravy. Dnes mohou najít svůj nový a trvalý domov právě v katedrále.

Pokud náš projekt podpoříte, máme pro vás připravené upomínkové předměty. Designový darovací certifikát může posloužit také jako dárek pro blízké a u darů nad 5 tisíc Kč vám k certifikátu přibalíme také maketu píšťalky. Jeden dárce může adoptovat jednu i více píšťal. Vždy je však třeba adoptovat každou píšťalu zvlášť. Dodání certifikátu před Vánoci v rámci České republiky garantujeme při objednávce do čtvrtku 14. prosince.